Wallpapers - Easterdesktop, Easter, eggs, free wallpapers, free wallpapers planet, wallpapersplanet, Великден

Halloween Wallpapers

alloween (also spelled Hallowe'en) is an annual holiday celebrated on October 31. It has roots in the Celtic festival of Samhain and the Christian holy day of All Saints. It is largely a secular celebration but some have expressed strong feelings about perceived religious overtones.[1][2][3]

The colours black and orange have become associated with the celebrations, perhaps because of the darkness of night and the colour of fire or of pumpkins, and maybe because of the vivid contrast this presents for merchandising. Another association is with the jack-o'-lantern. Halloween activities include trick-or-treating, wearing costumes and attending costume parties, ghost tours, bonfires, visiting haunted attractions, pranks, telling scary stories, and watching horror films.


Това е католически празник. Древните келти празнували своята Нова година - Samhain (Самхейн). В края на октомври те прибирали последната си реколта. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата между мъртвите и живите и сенките на починалите през изминалата година навестяват земята, в търсене на живи тела, в които да се вселят.

За да се предпазят от сенките, хората гасели огъня в огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се може по-страшно - обличали животински кожи и глави, надявайки се да изплашат привиденията.

На духовете оставяли храна, за да се нахранят и да не настояват да влизат в дома им. А самите жители се събирали около огньове, които били запалвани от друидите жреци. На тези сбирки се правели предсказания за зимата и принасяли в жертва животни.

На края на събирането всеки взимал въглен от огъня и с него палел огнището си.

През 853 г. сл. Хр. папа Григорий IV утвърдил 1 ноември като ден на Вси Светии, ден за прослава на всички християнски светци и мъченици. На английски език наименованието на празника звучи като All Saint's Day или Hallowmas или All Hallows. Хората продължавали да отбелязват деня в навечерието на празника на Вси светии, палели огньове и чествали Samhain и деня на Помона (богинята на дърветата и плодовете). В средновековния английски език наричали празника All Hallows’ Eve или съкратено Halloween и се произнася Хелоуин както се нарича в САЩ и до днес.

free wallpapers planet - travel

free wallpapers planet - travel,пътешествия